Php gün sıra numarası

Php de mevcut yada belirli bir günün miladi takvime göre sıra numarasını dönen fonksiyon. özellikle ardışık takvim sistemlerinde güne ait belirli bir numara çok yayarlı olabiliyor.

function GregorianDayNum($date = '') {
     return (new DateTime($date))->diff(new DateTime('0001-01-01'))->format('%a');
 }
echo GregorianDayNum(); //737787
 echo GregorianDayNum('2020-12-30'); //737788
 echo GregorianDayNum('2020-12-31'); //737789
 echo GregorianDayNum('2021-01-01'); //737790
 echo GregorianDayNum('2021-01-02'); //737791
 echo GregorianDayNum('2021-12-30'); //738153
 echo GregorianDayNum('2021-12-31'); //738154
 echo GregorianDayNum('2022-01-01'); //738155

Bir cevap yazın